Fällfors

Fällfors är ett vattenfall som ligger i Lödgeälven väster om Umeå. Källa: https://visitnordmaling.se/listing/fallfors/ Karta till FällforsVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenStoråsens brandtornStoråsens brandtorn ska enligt uppgift fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes under 1939 som ett torn för att sköta brandbevakning. Konstruktioen är …

Vittergrottan

Vittergrottan, eller Vitterkammarn, ligger på Dånaberget norr om Umeå. Grottan är ungefär 10 meter djup, 2.5 meter bred och knappt två meter hög. Enligt sägnen ska en Vittra en gång bott i grottan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/2fec82a9-6be7-457f-9852-de1d270e9c3f Källa: https://mikalja.blogg.se/2014/may/betesslapp-och-vittergrottan.html Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCK0V6_nord-danaberget Källa: https://www.furunas.se/?page_id=109 Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. …

Långbergskullarna, Södra grottan

Långbergskullarna är ett naturreservat som ligger sydväst om Umeå, där det finns två grottor, detta är den södra av de två. Grottan består av en ungefär 40 meter lång grottspricka, längst in i sprickan finns grotta som man kommer åt genom att krypa under ett stort block. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/langbergskullarna.html Källa: https://visittavelsjo.se/wp-content/uploads/2021/03/Grottor.pdf Det finns risker med …

Lobergsgrottan

Lobergsgrottan ligger mellan Skellefteå och Umeå sydost om Bygdsiljum. Grottan är total 100 meter lång och är till största del 2-5 meter i tag. Källa: https://web.archive.org/web/20210225193016/https://www.skelleftea.se/default.aspx?id=13845 Källa: http://www.vgeof.se/wp-content/uploads/2013/12/markkontakt_2013_2.pdf Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC151TM_lobergsgrottan?guid=b0300051-223f-4cd8-8da6-fe3b7f871851 Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till LobergsgrottanVisa positionen i …

Finnforsgrottan

Finnforsgrottan, som också kallas Rövargrottan i Finnfors, ligger vid Rövarberget söder om Boliden. Grottan är ungefär fem gånger fem meter stor. Det finns domstolshandlingar som berättar att år 1524 kom rövare från Norge och bosatte sig i grottan. ”Anno 1524 då voro några skogsrövare hit överkomna ifrån Norge som togo deras hemvist uti en bergskula …

Grottan på Sjöberget

Grottan på Sjöberget ligger nordväst om Vännäs. Grottan är drygt två gånger tre meter. Det sägs att en rysk desertör från kriget 1809 ska ha bott i grottan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/929f674b-b9f6-40ae-8ac2-fdccdc53008a Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Karta till Grottan på SjöbergetVisa …

Rövargrottan

Rövargrottan ligger på Petberget vid Bjurön sydost om Skellefteå. Grottan är ungefär fyra gånger fem meter stor. Enligt sägnen hade rövare grottan som tillhåll. Rövarna härjade i bygden men en dag fick befolkningen nog och en man som hette Erik Håkansson, även kallad Öjkalln, gillrade en fälla. Han lurade rövarna att stjäla en tunna brännvin. …

Kamsåfallet

Kamsåfallet är ett litet vattenfall i Kamsån. Fallet ligger i ett område med kala hällar där Kamsån rinner genom en ravin. Källa: https://web.archive.org/web/20210124144114/https://www.skelleftea.se/default.aspx?id=13825 Karta till KamsåfalletVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenFällforsfalletFällforsfallet ligger i Byskeälven i byn Fällfors. I Fällfors finns också Sveriges första laxtunnel för att underlätta fiskens vandring. Läs mer …

Almselbergets brandtorn

Almselbergets brandtorn byggdes under 1943 för brandbevakning. Tornet står kvar idag och är 12 meter högt och byggt i järn. Idag även tornet av Meselefors skoterklubb Snökristallen och på vinter finns skoterled förbi tornet. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/stor-almselberget.html Källa: https://www.facebook.com/130500564334977/posts/234579380593761/ Karta till Almselbergets brandtornVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenDopagrottanDopagrottan är en grotta som …

Sexbergets brandtorn

Sexbergets brandtorn byggdes under 1941 och för att brandbevakning skulle kunna utföras. Tornet är 12 meter högt och konstruerat i järn. Källa: http://www.aselebyar.nu/fredrika/index.php?expand=1&expand2=1&menuID=1274&pageID=1093&submenuID=1344&subpageID=1134 Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Sexbergets brandtornVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenFällforsFällfors är ett vattenfall som ligger i Lödgeälven väster om Umeå. Läs mer om Fällfors härBågalidens brandtornBågalidens brandtorn …