Byklevsfallet

Byklevsfallet ligger alldeles vid vägen upp på Hunneberg. Det är ett vackert och lättillgängligt fall som är ungefär 25 meter högt. På båda sidor om fallet finns stigar. Som nästan all vattenfall upplevs det högre i verkligheten än det ser ut på bild. Källa: http://ronnyvonfrankeinsteinsvandringstips.se/2017/may/vargon.html Källa: Eget besök på platsen

Lundeberga kyrka

Lundeberga kyrka är en 37 gånger lång sprickgrotta. I grottan finns ett sal som bara är en meter bred men har en imponerande takhöjd på 8 meter. Sägnen säger att innan den närbelägna Torps kyrka byggdes så användes grottan som kyrka av de allra första kristna på platsen. Källa: https://www.svenskakyrkan.se/orust/torps-kyrka-och-forsamlingshem Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3K3BB_lundeberga-kyrka?guid=54d7d901-cd38-461c-b359-2cbc15813b3d

Biskopsborgen i Husaby

Biskopsborgen i Husaby byggdes runt 1480 av Brynolf Gerlaksson, biskop i Skara. Borgen var inte biskopens enda, han hade tre andra, det stora Läckö men även Brunnsbo och Säckestad. Borgens livslängd blev dock inte lång, redan 1527 drogs borgen in till kronan i samband med Västerås recess. Troligtvis förstöres den kort därefter. Källa: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/biskopsborgen-i-husaby/

Oljekoken i Gössäter

Oljekoken i Gössäter är vad som finns kvar av ett försök att utvinna olja ur Alunskiffer. 1890 eller 1891 påbörjades det hela, men tyvärr blev det ett misslyckande då man med tidens teknik inte lyckades utvinna tillräckligt med olja ut skiffern för att nå lönsamhet. Idag finns bara mossbeväxta ruiner kvar. Källa: https://kinnekullehembygd.se/oljekoken-gossater/ Källa: Eget […]

Bölets gruva

Bölets gruva är den mest kända manganförekomsten i Sverige. Gruvfältet är ungefär en kilometer långt och 300 meter brett. Totalt finns 49 gruvor och 76 större gruvhål i området. Det finns en gruvstig att följa och i den södra delen av gruvområdet så finns en påbörjad men inte avslutad stollgång. Den första gången manganförekomsterna i […]

Den glömda staden

Den glömda staden ligger på Halleberg, där gömemr sig rester av stenbyggnader i skogen några hundra meter norr om stigen ner till Svallklev. För den mindre romantiskt lagde så är det ruiner efter en gammal kalkgruva och tillhörande kalkugnar. Källa: http://ettstorreeuropa.blogspot.com/2014/06/den-glomda-staden-halleberg-sverige.html Källa: Eget besök på platsen