Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är ett område med 180 grottor som ligger längs väg 50 norr om Örebro. Åtminstone än så länge har vi valt att lite dokumentera området i detalj här utan rekommenderar att du besöker www.skarmarbodabergen.se för mer information och detaljerade kartor. Postionen här markerar bara var området i stort ligger, där det finns fyra olika …

Svartbergets Kalkbrott

Svartbergets Kalkbrott ligger sydväst om Fagersta. På Svartberget finns resterna av flera gamla kalkbrott. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/besoksmal/naturreservat/svartberget.html Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/97d8d4db-190a-415e-8ca8-e526dc58eefe Karta till Svartbergets KalkbrottVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenBrudslöjanBrudslöjan är Västmanlands högsta vattenfall med en …

Funckgruvan

Funckgruvan ligger öster om Skinnskatteberg. Gruvan är omnämnd redan på 1765 års gruvkarta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC14AAE_tribute-to-miners-4?guid=f4989569-e971-434f-80a8-49d12809073a Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/72e462e6-41b8-4ef0-acc8-05e66bf10620 Karta till FunckgruvanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenSvartbergets KalkbrottSvartbergets Kalkbrott ligger sydväst om Fagersta. På Svartberget …

Guldsmedshyttans Silvergruvor

Guldsmedshyttans Silvergruvor ligger norr om Lindesberg. Gruvorna var under 1800-talet en betydande Silver- och Blyproducent. På platsen finns en stollgång som leder in till en av gruvorna. Det berättas att när isen legat tjock i gruvan har det ordnats skridskofest i gruvan och då har stollgången fungerat som ingång. Källa: http://www.geopedagog.se/tag/guldsmedshyttan/ Källa: http://www.bergsbruk.se/Vastmanland/gsmhyttan.htm Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e785280e-e9ac-49a2-b2b9-a8b0ab720725 …

Blankagruvan

Blankagruvan är en gammal gruva som ligger mellan Lindesberg och Kopparberg. I gruvan har man brutit järnmalm från 1500-talet fram till 1970 då gruvan lades ner. Källa: http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/persberg/gasgruvefaltet.html Källa: http://www.baggbodykarna.org/gallery/browseimages.php?c=81 Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3a3b12ad-ad0c-4099-9c0d-d05bb3f7c1c4 Karta till BlankagruvanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du …

Skatviksgrottorna

Skatviksgrottorna är ett naturreservat sydväst om Grythyttan. Här finns fyra stycken karstgrottor. Dessa grottor har skapats av att vatten löst upp kalken i stenen. I Sverige finns de flesta karstgrottorna i fjällkedja. Det rinner idag vatten i två av grottorna, men två är torra och den längsta är 40 meter lång men endast en halv …

Sjörövargrottan

Sjörövargrottan ligger på ön Skarpan sydost om Västerås. Grottan är en 11 meter lång sprickgrotta. Grottan ska en gång varit tillhåll för sjörövare. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2Z8QC_skarpan?guid=cee6a454-ba18-4e0b-9d6e-4eb883e99533 Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf Karta till SjörövargrottanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!Äventyr i närhetenGrottan …

Lasse-Majas grotta

Lasse-Majas grotta ligger vid Frövi norr om Örebro. Grottan är ungeför sex meter lång, tre meter hög och knappt en meter bred. Enligt sägnen ska stortjuven Lasse-Maja använt grottan som gömställe. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/8dd8bd5f-2025-4fa0-b056-27c7d7c0a6e9 Karta till Lasse-Majas grottaVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om …

Tyska kyrkan

Tyska kyrkan är en grotta som ligger öster om Skinnskatteberg. Grottan är ungefär sju gånger fyra meter stor och drygt en meter i tak. Enligt sägnen ska grottan använts som kyrka av utländska gästarbetare som byggde en närbelägen damm. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/4f57faaa-c78a-4219-b071-1f3e4b1233cf Källa: https://www.fotosidan.se/blogs/tommysbloggosfar/tyska-kyrkan.htm Karta till Tyska kyrkanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att …

Rövarkulan

Rövarkulan är en grotta som ligger nordost om Hällefors. Grottan är fyra meter lång en till två meter bred och lite drygt en meter hög. En del av grottan består av en kallmurade vägg. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/51ece9f5-d02c-4a18-b11b-cf271fc8e09d Karta till RövarkulanVisa positionen i Google MapsDet finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen …