Tjuv-Antes grotta

Tjuv-Antes grotta ligger väster om Nordmaling i naturreservatet Storrisbergsgrottorna. Från öppningen i Tjuv-Antes grotta leder stabila metallstegar ner till en 1,5 meter bred spricka i berget. Längst in leder ytterligare en trappa ner till en djupare nivå. Totalt är grottan med gångar hela 30 meter lång.

Enligt en sägen från 1800-talet använde stortjuven och fribrytaren Tjuv-Ante grottan som gömställe. Tjuv-Ante eller Anders Andersson, som han egentligen hette, stal verktyg, hästar och kläder samt brände ner en ladugård.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCGZVV

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/storrisbergsgrottorna.html

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e935a27d/1526068060151/Utflyktsguide%20Lidbergs-%20Storrisbergsgrottorna.pdf

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/1bc4b32d-c4ef-411e-80d9-acc1b4337143

Karta till Tjuv-Antes grotta

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Lidbergsgrottorna

Lidbergsgrottorna är en naturreservat väster om Nordmaling. I reservatet finns flera grottor Grottkyrkan, Grotta nr 9, Fontängrottan, Marmitegrottan, Lilla Lidbergsgrottan och Stora Lidbergsgrottan. Grottorna är sprickgrottor som slipats av havets vågor så havet innan landhöjningen stod högre.

Storfallsforsen

Storfallsforsen är ett vattenfall som ligger i Lögdeälven nordväst om Nordmaling.

Storåsens brandtorn

Storåsens brandtorn ska enligt uppgift fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes under 1939 som ett torn för att sköta brandbevakning. Konstruktioen är i järn och är 16 meter högt.

Stavarhallen

Stavarhallen är ett område med skrevor och grottor som ligger nordost om Örnsköldsvik. Här finns tre skrevor, Saleböleskrevan, Stavarhallsskrevan och Grytskreven. Här finns också åtminstone 4 grottor, varav Rövargrottan förmodligen är den kändaste.

Samuelsgrottan

Samuelsgrottan ligger vid Torrböle sydväst om Umeå. Grottan är ungefär fyra gånger fem meter stor. Enligt legenden ska en brottsling som hette Samuel gömt sig i grottan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *