Toftaholm

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stenhus_Toftaholm.jpg

Tofta finns omnämnt första gången 1387 och var då en bondby. Åren 1466–1470 köpte Gustaf Olofsson (Stenbock) åtta gårdar i byn i avsikt att skapa en ny befäst sätesgård. Bönderna avhystes från sina gårdar och 1475 stod sätesgården troligen färdig, för då började Gustaf Olofsson skriva sig till Toftaholm.

Gustaf Olofssons medeltida stenhus var beläget på en ö i Vidöstern, den så kallade Stenhusholmen. Sätesgårdens huvudbyggnad var flera våningar hög. De murarna som än idag står är helt i sten och i området finns det mängder med medeltida tegel, vilket antyder att byggnaden varit imponerande och lyxig. Under den östra delen av huset finns en källare med en bevarad ingång. Borgen är avskild från resten av holmen genom en vallgrav och var en stark befästning. Läget vid Lagastigen gjorde den strategiskt viktig. På 1500-talet härjades borgen av danska trupper men byggdes åter upp under vasatiden.

Toftaholm kom med Gustaf Olofssons dotter Anna till yngre släkten Stenbock och genom gifte på 1660-talet till grevliga ätten Bonde af Björnö. Släkten Bonde sålde av Toftaholm cirka 1920 och därefter har ägarna växlat flera gånger.

På det smalaste stället mellan Vidöstern och Flåren, där vägen passerar Toftaån, anlades Tofta skans av Per Brahe den yngre i juni 1657. Den förstärktes 1658, men efter krigets slut fick skansen förfalla.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Toftaholm

Karta till Toftaholm

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Arvidagrav

Arvidagrav är en mindre grotta sydost om Värnamo. Om grottan berättas att en man som inte ville gå ut i krig mot danskarna gömde sig i grottan och fick mat fram traktens kvinnor. Grottan är 3 meter lång. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/051c5267-5086-4782-a1ea-658da0195abc

Rusarebo gryt

Rusarebo gryt ligger i en rasbrant där det finns ett stort antal gångar och gryt. Den största grottan kallas för Kyrkan och den total längden på grottorna är 25 meter. Källa: Svenska Grottor

Grotta

En mindre grotta väster om Lammhult. Grottan är ungefär 5 meter lång och 1-2 meter bred, höjden är ca 2 meter. Grottan har bildats under stenblock. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c564ac0d-be32-45fc-8e03-efc277071efd

Bergakungens sommarställe

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4J0NE

Jättafästet

Jättafästet ligger den dramatiska naturen vid Enskällaboberg. Jätten hette Enskälle och grottan är hans farstu, ingången till hans stora salar sägs ha rasat så att det inte längre går att komma in. Här kan du läsa mer om jätten Enskälle. Grottan är ungefär 17 meter lång. Källa: http://gamla2015.skillingaryd.nu/nyheter/bredaryd-enskallaboberg-och-jatten-enskalle Källa: http://smalandsgille.se/wp-content/uploads/2014/10/J%C3%A4tten-Esk%C3%A4lle2017.pdf Källa: https://fardas.se/enskalleboberg-och-jattens-grotta/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *