Trollegater

Trollegater är ett område med sprickbildningar som troligen bildats då inlandsisen drog sig tillbaka för ca 11000 år sedan. De spänningar som den kraftiga landhöjningen utlöste spänningar som skapade sprickorna. Här finns flera grottor bland annat Stora grottan som är en av Sveriges största urbergsgrottor.

Trollegater

Enligt sägnen så ska grottorna vara trollens boning, mycket beroende på en blodröda spår som finns på några av väggarna.

Det finns skylt och markeringar på platsen som visar vad grottorna finns.

Stora grottan

Grottan har en total längd av 110 meter och är med det en av Sveriges största urbergsgrottor. Innanför den trånga ingången finns den “Stora festsalen” där troll enligt sägnen ska ha hållit fester. Från salen går en ca 70 meter lång slinga som man komma runt, men som på ett ställa är ganska trång.

Trollgränd

Trollgränd är en ca 12 meter djup grottan med en mycket trång och besvärlig ingång.

Jojes hål

En grottan med en smal ingång som mynnar ut i ett rum på ca sex kvadratmeter och nästan ståhöjd.

Grytet

En mindre grotta gömd bakom bland stora stenblock.

Metkroken

En spännande grottan med låg takhöjd och nerhängande klippblock.

Hästskon

Grottan är ca 25 meter lång och har flera in och utgångar. Grottan är ganska lätta att ta sig igenom.

Långa hålet

En ca 25 meter lång grotta som börjar med en smal passage som mynnar ut i ett rum.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCX445

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/trollegater-naturreservat.html

Karta till Trollegater

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Grottorna vid Drögshult

Vid Drögshult finns två grottor, Drögshultslabyrinten och Rövargrottan. Rövargrottan är en blockgrotta som skapats under ett stort stenblock som spruckit. Grottan är underfär 15 meter lång.

Rövargrottan

Rövargrottan ligger väster om Rimforsa och är en 15 meter lång grotta. Om grottan berättas att en flicka från Drögshut, som överfölls av rövare och hölls av dem fången i sju år, innan hon lyckades fly.

Sprickgrottan i Marieberg

Sprickgrottan i Marieberg eller Sprickgrottan i Klevberget som den också kallas är en 48 meter lång grotta. Ingången är en vertikal spricka ovanför en blocksamling. Ingången böjer åt norr och man kommer till en hög och bred spricka, härifrån kan man klättra uppåt och komma ut mellan några block. I en nedre del kommer man in i en låg men bred sal, härifrån kan man via en brant passage ner till en vertikal spricka som leder ut i nedre delen av branten.

Solltorpsgrottan

Solltorpsgrottan är en urbergsgrottan som bildats när urberget spruckit när inlandsisen dragit sin tillbaka. Grottan har två trånga ingångar är svåra att se och ligger i gräskulle. Den största är ett tre meter långt schakt där det underlättar med ett rep. Den andra ingången trång. Väl nere i grottan öppnar den upp sig till en två meter bred och 2.5 meter hög korridor.

Trevåningsgrottan

Trevåningsgrottan är en grotta som ligger norr om Ulrika. Grottan består av fler underjordiska salar och trånga gångar. Ingången som kan vara svår att hitta är att två meter lodrätt hål vid en stor sten.

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *