Trollkyrkan

Trollkyrkan är en ravin i Säxbergs naturreservat sydväst om Mora. Ravinen är 250 meter lång, 10 meter djup och 50 meter bred. Enligt sägnen har trollen haft sin kyrka i ravinen.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/05f6d561-9252-472e-af15-7a84be42e75a

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/mora/saxberg.html

Källa: http://www.moraoutdoor.se/index.php/leder/beskrivning/saxberg-trollkyrkan

Karta till Trollkyrkan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Säljbergsgrottan

Säljbergsgrottan ligger nordost om Vansbro och Järna. Öppningen till grottan är rektangulär 1 meter bred och 2.2 meter hög. Grottan sträcker sig 9 meter rakt in i berget. Troligtvis har grottan varit en boplats för människor. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCP1JC Källa: https://mittidetvilda.se/saljbergsgrottan-en-fantasieggande-vandring/ Källa: Svenska Grottor Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/09719109-d413-4dd7-a711-0e2dd109e7a2

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *