Trotta Stofva

Kanske grotta, enligt Svenska Grottor

Beskrivning: Grottan är omnämnd i litteraturen, men egentlig beskrivning av dess utseende saknas. Ortsbefolkningen känner inte till grottan, men har läst om den i litteraturen. En liten låg håla har besökts av en speleolog. Om detta är rätt grott vet ingen.

Källa: http://runeberg.org/gohcwow/2/0171.html

Karta till Trotta Stofva

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Sibbastuga

Sibbastuga är en mindre grotta som ligger nordväst om Alvesta. Under ett flyttblock har det bildats en kammare 1.5 meter hög och 4 gånger 2 meter stor. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/7912fd8e-477a-425e-80d5-ac6ad4b48ea9

Kämpanissens håla

Kämpanissens håla är en mindre grotta väster om Alvesta. Grottan är 4 meter lång och låg. Det berättas att “Kämpa-Nissen” haft grottan som sin tjuvgömma och tillhåll. Källa: Svenska Grottor

Nattstofvan och Stenstofvan

Nattstofvan och Stenstofvan är två grottor som ligger norr om Alvesta. Nattstofvan är en blockgrotta som är 6 meter lång och har en mossbeväxt block som tak. Stenstofvan är en sprickgrotta som ligger strax norr om Nattstofvan och består av block som vilar mot en bergssida. Källa: Svenska grottor

Hystolen

Hystolen sägs vara en ättestupa som ligger i närheten av Högakulls naturreservat vid sjön Rymmen sydost om Värnamo. Här finns en sex meter hög klippa som störtar ner i sjön och sägs fungerat som ättestupa. Det berättas även att trollen håller till i bergen intill. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/381bc633-4b29-43ab-ab52-78a354d54f38 Källa: https://attestupor.com/2014/02/10/93-hystolen-hogakull-rydaholm-ostbo-varnamo-jonkoping-smaland-r/

Grottan i Kuggaberg

Grottan i Kuggaberg ligger mellan Vislanda och Ljungby i Småland. Det kan diskuteras om det verkligen är en grotta eller bara en inbuktning i berget. Källa: http://malaskog.se/kuggaberg-2/ Källa: https://sagobygden.se/sv/sagenplatser/17-kuggaberg-och-trollens-julafton/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *