Tullbergs grotta

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

På slutet av sjuttonhundratalet fanns en man som hette Tullberg. Han blev felaktigt anklagad för stöld och uttalat “Är det så att jag blir beskylld för att vara tjyv, så ska jag bli en tjyv.” Han gjorde många brottsliga handlingar under sitt liv och blev efterlyst. Han kom till området kring Göteryd där han under tid gömde sig i en grotta. Det blev slutligen en belöning för den som kunde gripa honom. Belöningen intresserade många i göterydstrakten och vid trettio års ålder blev han skjuten och nedstucken med kniv under en gran i göterydsområdet.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC77G5M

Källa: https://sagobygden.se/sv/sagenplatser/39-mastertjuven-tullbergs-grotta-och-gran/

Källa: http://www2.visitalmhult.se/sv/se-gora/1447201/tullbergs-grotta/detaljer

Karta till Tullbergs grotta

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Trollhålan

Trollhålan är en grotta mellan Osby och Älmhult. Sägnen berättar att ett par ingenjörer hade sprängt omkring hålan och påträffat en järndörr, som ledde in i berget. Ingenjörerna dog därefter p.g.a. en olyckshändelse. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/73bd7aee-33e0-4312-a44c-f89b5f00ac9b

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *