Tunaborgen

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunaborgen_%C3%96sterk%C3%A4r.jpg

Redan år 1291 nämner ärkebiskop Nils Alleson en befästning på platsen. Befästningen vid infarten till en dåtida sjöled mot Uppsala, Långhundraleden, finns markerad i kartskisser från 1500-talet, då med namnet ’’Konungstunegård’’. Den var även en strategisk stödjepunkt i Gustav Vasas krig mot danskarna.

Ruinen återupptäcktes vid tiden omkring 1920 på en grönskande kulle i det då glest bebyggda området, inte långt från Tunafjärden. Vid en 1921 företagen undersökning visade det sig vara en bastant borganläggning av typisk svensk medeltida art, troligen uppförd någon gång på 1200-talet av ärkebiskopen i Uppsala.

Borgen har huvudsakligen bestått av ett fyrkantigt torn, en kastal, sammanbyggd med en nästan kvadratisk borggårdsmur och tidigare omgiven av en cirkelrund vallgrav. Biskopstunas nu helt utgrävda anläggning har bestått av ett kombinerat befästnings- och bostadstorn i minst två våningar. Idag kvarstår bottenvåningen med porten, tre tegelinfattade, utåt starkt avsmalnande fönster samt konsolerna till fyra kryssvalv, vilka löpt ihop mot en i salens mitt ställd kolonn.

Först år 1969 gjordes en förnyad undersökning av Tunaborgen. Då fick man på allvar upp ögonen för dess stora kulturhistoriska betydelse. Österåkers kommun, som satsat ekonomiskt på ruinkullen, fick nu ett trestjärnigt kulturminnesmärke. Man var så rädd om ruinen att man byggde ett skyddstak av trä över den. Under 70-talet var borgen en populär, om ej lämplig, plats för lek och öldrickande. Senare försågs den därför med väggar och en låsförsedd port.

Det har enligt flera källor funnits bebyggelse i anslutning till borgen och vid schaktarbeten för V/A-ledningar företagna under hösten 2013 påträffades nordöst om ruinen en kraftig tegel- och gråstensmur vilken troligen tillhört en medeltida byggnad med direkt koppling till borgen. Markradarundersökningar har under hösten 2014 genomförts på denna yta och på den större gräsytan sydväst, väster och nordväst om borgen av Riksantikvarieämbetets Undersökningsverksamhet och resultaten därifrån kommer att publiceras inom kort.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunaborgen

Karta till Tunaborgen

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Grottan i Hagaparken

Grottan i Hagaparken i Stockholm är en grotta som skapats som en del av Gustav III:s park. Det ska ha varit ryska krigsfångar som arbetade med projektet. Grottan var en del ett system för att fylla en konstgjord sjö med vatten, men projektet blev aldrig klart.

Skarpnäcksgrottan

Skarpnäcksgrottan ligger i Flatens naturreservat i Stockholm. Grottan är ungefär 23 meter lång, 3-4 meter bred och 3-8 meter hög. Ingången är från promenadvägen som sträcker sig mellan Flatenvägen och Flatens barnbad. Längs vägens östra sida finns en mycket brant klippa med en fornborg på toppen och några av Stockholms hårdaste klätterleder. I berget ligger ett numera plomberat militärförråd från andra världskriget. Skarpnäcksgrottan är en så kallad blockgrotta som bildades när ett större stycke av bergöverhänget lossnade, rasade ner och ställde sig något snett varvid ett oregelbundet hålrum uppstod. Grottan består av ett större rum och två mindre avstickare som är blockerade efter några meter. I taket och vid grottans slut finns några ljusöppningar. Käl

Bellmans grotta

Bellmans grotta, eller Bellmans stenar som platsen också, kallas ligger i Stockholm. Grottan består av två klippblock som lutar mot varandra och en gång har skapats. Enligt berättelsen så ska Bellmans gömt sig på platsen för att undkomma sin fordringsägare. En annan sägnen berättar att blocken restes kort efter istiden av ett par och detta blev sedan deras första bostad.

Ryssgrottan

Ryssgrottan är en mindre grotta som ligger på ön Saxaren i Stockholms skärgård. Det berättas att när ryssarna skövlade grannön Norra Stavsunda gömde sig öborna i denna grotta.

Klövbergsgrottan

Klövbergsgrottan ligger öster om Tyresö och är Stockholms läns största grotta. Grottan är en så kallad blockgrotta och den består av ett antal mindre salar, förbundna med trånga gångar. Den totala längden av alla gångarna är över 300 meter och det finns dessutom ytternligare smågrottor i närheten. https://www.instagram.com/p/Bu0K3_2HMMv/?utm_source=ig_web_copy_link

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *