Tunnelgruvan

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Tunnelgruvan ligger vid Järna gruvor längs Sörmlandsleden väster om Järna. Tunnelgruvan består av ett horisontellt schakt där järnmalm bröts på 1600- och 1700-talet. Gruvan är vattenfylld men vintertid då vattnet fryser går det att gå genom gången.

Källa: http://trailrun4fun.blogspot.com/2019/02/sormlandsleden-molnbo-jarna-23k.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ca8de5f2-213c-48c3-b2b0-cd75e4b52784

Karta till Tunnelgruvan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Bergskyrkan

Bergskyrkan är en grotta som ligger öster om Gnesta. Grottan har skapats av att ett stor stenblock spruckit och de nerfallna delarna bildar en stor sal. Källa: https://aventyrligare.se/dokument/Grottor_i_Stockholms_lan.pdf

Grottberget

Grottberget ligger mellan Gnesta och Vagnhärard. Nedanför berget finns en mycket stor samling stenblock som rymmer upp mot hundra olika grottor. De längsta grottorna är mellan 30 meter och 40 meter långa och finns i områdets östra del. Källa: Svenska Grottor Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf Källa: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/naturreservat/grottberget.html Källa: https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/utflykter-i-naturen/grottberget/

Alsgruvan

Namnet syftar på hemmanet Al på vars mark gruvan finns. Al tillhör säteriet Mälby. I Alsgruvan bröt man koppar- och nickelmalm på 1800-talet och i början av 1900-talet. Gruvan består av en ca 100 meter lång stollgång, ett ganska stort men inte särskilt djupt gruvschakt samt några påbörjade gruvorter. Underbyggnaden till rälsvägen där man fraktade malm och gråberg på […]

Varghålan vid Bårsjöflyet

Varghålan vid Bårsjöflyet ligger väster om Södertälje. Grottan är en mindre grotta som ligger under ett stenblock. Källa: https://aventyrligare.se/dokument/Grottor_i_Stockholms_lan.pdf

Tumba Tarzans grotta

Tumba Tarzans grotta är en grotta öster om Södertälje. Grottan ligger under några flyttblock och är ungefär fem gånger sju meter stora. Det berättas om att Tumba Tarzan, som var en brottsling på 1950-talet, hade grottan som gömställe. Läs gärna mer på länkarna om Tumba Tarzan. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/6620f8d6-a27a-4e62-9606-a4279f8b2e74 Källa: https://www.mitti.se/nyheter/reportage-folj-med-tumba-tarzan-pa-rymmen-fran-polisen/repqfb!3WyhwDZQe4ILQRb83KyQ/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *