Valberget

Valberget som ligger nordost om Karlshamn sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en klippa som idag framförallt används till repklättring.

I ”Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” går att läsa: ”Walhall, ett berg, uti Hellaryd socken och Blekinge, ½ mil från kyrkan, vid hemmanet Kölja, består af ofantliga rätt uppstående stenpelare, är på 2:ne sidor sluttande, så att det kan bestigas, men vid ena sidan brant stupande ner i Wallsjön. Nära vid en fordom befintlig trappuppgång, nu mer igenfallen, hvälfver sig klippan, bildande en stor grotta, som utgör nästan en halfcirkel. Att här varit en af våra urfäders ättestupa, hvarifrån de nedstörtat sig i den underliggande Wallsjön, för att, efter deras tro, bereda sig väg till Odén i gudarnas sal, Walhall, synes högst sannolikt.”

Källa: https://attestupor.com/2014/02/21/107-valhall-walhall-valberget-valsjon-vallekulla-sjo-nastan-torrlagd-tararp-hallaryd-hellaryd-brakne-karlshamn-blekinge/

Källa: http://runeberg.org/hgsl/7/0228.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5c2ee3b0-5b52-44cf-8c13-cc904084d8bb

Karta till Valberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Bäcktunneln

Bäcktunneln ligger norr om Karlshamn. Här rinner en bäck mellan stora block som vilar mot varandra och skapar en ganska stor tunnel.

Notvalla Kyrka

Notvalla Kyrka eller Notvalls Kyrka är en mindre blockgrotta som ligger i Karlshamn.

Snittingefallet

Snittingefallet är ett vattenfall som ligger i Bräkne-Hoby i Blekinge. Här låg tidigare en kvarn som fanns kvar fram till 1945. Efter detta fanns ett vattenkraftverk som revs 1959 på platsen.

Snapphanegrottorna

Snapphanegrottorna ligger väster om Mörrum. Här finns två grottor vars ingångar ligger ca 10 m från varandra och vars inre har viss kontakt.

Sonekullagrottorna

Sonekullagrottorna ligger mellan Karlshamn och Ronneby i Blekinge. Här finns 5-6 blockgrottor, med en längd av 4 till 6 meter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.