Valberget

Valberget som ligger nordost om Karlshamn sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en klippa som idag framförallt används till repklättring.

I ”Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” går att läsa: ”Walhall, ett berg, uti Hellaryd socken och Blekinge, ½ mil från kyrkan, vid hemmanet Kölja, består af ofantliga rätt uppstående stenpelare, är på 2:ne sidor sluttande, så att det kan bestigas, men vid ena sidan brant stupande ner i Wallsjön. Nära vid en fordom befintlig trappuppgång, nu mer igenfallen, hvälfver sig klippan, bildande en stor grotta, som utgör nästan en halfcirkel. Att här varit en af våra urfäders ättestupa, hvarifrån de nedstörtat sig i den underliggande Wallsjön, för att, efter deras tro, bereda sig väg till Odén i gudarnas sal, Walhall, synes högst sannolikt.”

Källa: https://attestupor.com/2014/02/21/107-valhall-walhall-valberget-valsjon-vallekulla-sjo-nastan-torrlagd-tararp-hallaryd-hellaryd-brakne-karlshamn-blekinge/

Källa: http://runeberg.org/hgsl/7/0228.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5c2ee3b0-5b52-44cf-8c13-cc904084d8bb

Karta till Valberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Bäcktunneln

Bäcktunneln ligger norr om Karlshamn. Här rinner en bäck mellan stora block som vilar mot varandra och skapar en ganska stor tunnel.

Notvalla Kyrka

Notvalla Kyrka eller Notvalls Kyrka är en mindre blockgrotta som ligger i Karlshamn.

Norra Edstorpsgrottan

Norra Edstorpsgrottan är en sprickgrotta som ligger mellan Ronneby och Karlshamn. Grottan är 14 meter lång och mellan 30 cm och en meter bred.

Södra Edstorpsgrottan

Södra Edstorpsgrottan är en smal sprickgrottan mellan Ronneby och Karlshamn. Grottan är 15 meter lång och 2-3 meter hög, men bara 20 till 30 cm bred.

Trollakyrka

Trollakyrka är en grotta som ligger strax utanför Bräkne-Hoby i Blekinge.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.