Västeråsen

Västeråsen är en stuga där det går att övernatta och ligger i Älgberget-Björnbergets naturreservat. Älgberget-Björnbergets naturreservat är ett naturskyddsområde som till större delen består av grandominerad naturskog. Inom området ligger också den gamla bosättningen vid Västeråsen där det finns artrika ängsmarker och en övernattningsstuga. Från Västeråsen går en stig upp till Björnberget och vidare mot Älgberget.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/algberget-bjornberget.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Västeråsen

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Dörabergsgrottan

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Korsbergets ättestupa

Korsbergets ättestupa ligger på Näsön norr om Kramfors, berget stupar brant ner i Ångermanälven och sägs ha använts som ättestupa.

Västanåfallet

Västanåfallet ligger i Mjällåns dalgång och den sammanlagda fallhöjden är över 90 meter. Med sina 90 meter är fallet ett av Sverige högsta vattenfall.

Rigåsen

Rigåsen är en stuga där det går att övernatta och ligger i Rigåsens naturreservat. Rigåsens naturreservat är ett 10 hektar stort område som är naturskyddat sedan 1982. Reservatet omfattar slåtterängar, gårdstun och andra inägor som hört till gården Rigåsen.

Brandtornet Anna

Brandtornet Anna ligger på Lidberget sydväst om Sollefteå. Tornet byggdes för brandbevakningstorn 1938 och bemannades av Nils Herman Nilsson som bodde i stugan vid tornet. https://www.instagram.com/p/CO0UrUlBctA/ Källa:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.