Västra Tunhems gruvor

Västra Tunhems gruvor

Västra Tunhems gruvor är rester från att man under andra delen av 1700-talet började bränna kalk längs Hunnebergsbranten. Verksamheten pågick fram tills att den sista kalkugnen revs ut 1950.

Västra Tunhems gruvor

Kalken hämtades ur ett cirka 25 meter tjock lager av Alunskiffer i Hunnebergsbranten. Resterna kan ses idag som en lång rad gruvor längs branten. Enklast ser man detta på platsen dit kartan visar, där gruvöppningarna ligger precis vid vägen. Men den som letar vidare i branten kan hitta fler och större gruvor.

Västra Tunhems gruvor

Vissa av gruvorna är stora och ljusa medans andra är små, trånga, mörka och blöta gångar. Längs hela Hunnebergsbranten finns också lämningar efter kalkugnarna som användes för att bränna kalken.

Obs! Det avråds starkt från att gå in i dessa gruvor, dels är rasrisken mycket stor och dels är Alunskiffret rikt på uran och radonhalten är hög i gruvorna, vilket kan vara en stor hälsorisk!

Västra Tunhems gruvor

Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/vastra-tunhems-gruvor/

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hunneberg

Källa: Eget besök på platsen

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Västra Tunhems gruvor

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Byklevsfallet

Byklevsfallet ligger alldeles vid vägen upp på Hunneberg. Det är ett vackert och lättillgängligt fall som är ungefär 25 meter högt. På båda sidor om fallet finns stigar. Som nästan all vattenfall upplevs det högre i verkligheten än det ser ut på bild.

Skäktefallet

Skäktefallet som också kallas Brudslöjan är ett 30 meter högt vattenfall där en bäck kastar sig ut för klipporna på Halleberg. Det går stig fram till fallet både uppifrån och nerifrån fallet men klipporna är höga så det går inte att ta sig runt på något enkelt sätt. Tidigare falls även en kvarn här, som det en bit nedanför vattenfallet går att se rester ifrån. Skäktefallet

Munkestens grotta

Munkestens grotta är en grotta på den sydöstra kanten av Halleberg öster om Trollhättan och Vänersborg. Grottan är klippskreva som kräver lite klättring.

Onda hålor

Onda hållor är en sprickformation på Halleberg. På sina djupaste stället är sprickorna omkring 10 meter djupa. På en del ställen går det att klättra ner i sprickorna.

Prästegrottan

Prästegrottan är en mindre grotta strax väster om Trollhättan. Grottan är lite drygt fyra gånger två meter och på platsen finns även en jättegryta. I grottan finns också inskriptioner från 1800-talet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.