Vattenfallet i Axeltorps skogar

Det ska finnas ett eller flera vattenfall i en ravin här. Men hittar inte exakta koordinater.

Källa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=522920794785137&set=oa.2223375294563648

Källa: https://upptacktsfard.se/2021/05/08/vandra-i-sinarpsdalen-och-i-axeltorps-skogar/

Karta till Vattenfallet i Axeltorps skogar

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Axeltorps ättestupa

Axeltorps ättestupa ligger i Axeltorps naturreservat söder om Båstad. Här finns en sex meter hög klippa som sägs ha fungerat som ättestupa.

Hälleforsen

Hälleforsen är en mindre vattenfall i en bäckravin på Hallandsåsen. Skyltning till platsen saknas.

Laxtrappan

Laxtrappan ligger i Rössjöholmsån strax norr om Munka Ljungby. Kanske inte något stort vattenfall, men väldigt badvänligt. https://www.instagram.com/p/CJYYdrrhG4A/ Källa:

Lagaholm

Lagaholm är en slottsruin i Laholm, som ligger invid den plats där kraftverket idag ligger. I Laholm fanns tidigt ett befäst hus som redan år 1231 blev benämnt i den danske Kung Valdemars jordebok. Det befäster Laholm som den äldsta staden i Halland. Syftet med borgens läge på holmen i Lagan var främst att kontrollera kommunikationerna på Lagan, landtrafiken mellan Helsingborg och Oslo samt handelsstigarna från inlandet. En styresman stationerades på plats som även var stadens högste ämbetsman. Fästningen var omgiven av en ringmur och innanför den låg en borggård med flera byggnader. Huvudbyggnaden var ett högt torn. Lagaholms slott belägrades gång på gång under de följande århundradena. Åren 1341-1360 tillhörde det Sverige och Magnus Eriksson. På 1400-talet under Engelbrektupproret intog svenskarna slottet under sitt plundringståg. På Gustav Vasas och hans söners tid sändes här efter här för att erövra slottet utan framgång. Sedan kom Nordiska sjuårskriget åren 1563-1570 och efter det v

Kaprifoliegrottan

Kaprifoliegrottan ligger på Kullaberg i Skåne. Grottan har fått sitt namn ifrån att det växer kaprifol vid ingången. Vägen fram till grottan kan vara svår och även om det går att ta sig fram utan hjälpmedel är någon form av säkring att rekommendera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.