• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Bastedalen

Vägbeskrivning

Bastedalen är en övernattningsstuga som fungerar som raststuga för vandrare och ligger i Naturreservat Heråmaden. Naturreservatet är nästan fem kvadratkilometer stort och omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Delar av Heråmaden utnyttjades för myrslåtter så sent som på 1960-talet och rester av slåtterladorna finns kvar än idag.