• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Bergkristall

Vägbeskrivning

Gråsvart till svart basisk mandelsten (fig. 46) med mandlar fyllda med epidot och kvarts (bergkristall). Strökornshalten är obetydlig, till skillnad från vad som är fallet i de vanliga porfyrittyperna. Grundmassan är tät (afanitisk). Mandlarna, som vanligen är rundade till formen, är upp till några centimeter i diameter och utvalsade i en ursprunglig flytriktning. De kan innehålla ett centralt hålrum. Vidare
finns små bergartsfragment.