• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Bergkristall

Vägbeskrivning

Koordinaten är ganska mycket en gissning, baserat på texten nedan och höjdskuggning som kan visa på grävda platser..

Invid häradsgränsen, WSW. om Hultet i Torups socken, är nemligen jökelgruset bemängdt med en ljusgrå kaolinartad lera, som närmare jordytan innesluter talrika större och mindre stenar af olika bergarter, deribland några delvis kaoliniserade gneisstycken och åtskilliga stycken af bergkristall.