• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Dunkehallafallet

Vägbeskrivning

Dunkehallafallet är ett vattenfall i Dunkehallaån i Jönköping. Vattenfallet faller 28 meter ner i Dunkehallaravinen. Här har funnits ett flertal olika kvarnar och andra industrier som utnyttjat vattnets kraft. Flera av kvarnbyggnaderna finns fortfarande kvar.

Uppströms Dunkehallaån i riktning mot Prostkvarnsfallet finns flera mindre fall och forsar med rester av olika industrier. Längs ån finns en vandringsled med skyltad information om historien kring området.

Källor

Eget besök på platsen

Foto av Dunkehallafallet