• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Grims hålor

Vägbeskrivning

Grims hålor, även känt som Grims grottor ligger längst ut på Verkö i Karlskrona. I en stor samling klippor och klippblock har flera grottor i olika storlekar skapat. Några får man krypa in i andra krävs att man klättrar ner i, den största är stor nog att gå raklång i. På botten av flera grottorna kan det vara blött.

I grottorna har det gjorts flera fornfynd bland annat en medeltida så kallad skäggyxa, en sköld i järn och en koskälla fylld med silvermynt. Skäggyxan förvaras idag på Livrustkammaren i Stockholm.

Det verkar som att ett äldre namn på Verkö under vikingstiden ska ha varit Grimsholm. Om grottan gett upphov till namnet eller om den istället döps efter platsen är oklart.

Det sägs på sommaren bodde vikingahövdingen Grim (eller ibland är han en jätte) med sin dotter Thora i Grims hålor. På vintern bodde han på Grimskär i Kalmarsund, utanför Kalmar slott. Stenblocken som idag bildar Grims hålor ska enligt sägnen vara resterna efter Grims raserade borg.

Inspirerad av sägnerna om Grims hålor har Pehr Sparre skrivit "Thora, eller Grimsholmssaga". Här finns och berättelsen om Grims hund att läsa. I Björkholmsballader berättar Sven-Öjvind Swahn:

Men dåu på Varkö bodde
enhyvding grym fast grann,
hans boning hette Kulan
och Grim, såu hitte han.
Han briende stora ilder
påu odden det du ser
och lerade såu båuter
att styra inåut her.
Och dåu dom seidan stytte
påu gronn och gick i kraus
såu kom dom grymma Grimmar
som gaumar ront itt aus:
Di hade stora klobbor
och slog vaur man ihjeil
såu fort och veil att ingen
hann beidja for sin sjeil:
Men fanns det nåugon kvinna
som syntes ong och grann
såu bleiv hon barjad onnan
och fyörd till Verkö lann.
Der fick hon seidan bliva
passopp åut grymme Grim
och fyöst ner hon vau gammal
såu fick hon reisa him.

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!