• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Gruvbergsstollen

Vägbeskrivning

Gruvbergsstollen (ASG11252) vid koordinat 6743510/509580 är en ca 2 ×2 m stor, oval stoll bruten från foten av Gruvberget mot nordöst i riktning mot Sommar- och Gruvbergsgruvorna. Det är ovisst om stollen har drivits ända fram till dessa eller inte. I sluttningen nedanför stollmynningen ligger en ca 300 m3 stor varphög med ymnig magnetkis samt något magnetit och spår av kopparkis i amfibolskarn, som omges av grå metavulkanit. En handstuff, tagen ur varphögen i samband med den nu genomförda inventeringen har analyserats kemiskt. Analysen visar bl.a. 0,76 ppm Ag, <0,2 ppm Au, 915 ppm Cu, 17,7 % Fe och 8,2 % S


Eventuellt finns ytterligare en stollgång högre upp på berget. Nämn i kommentar till denna film: https://www.youtube.com/watch?v=y-KIfYIa2Ek