• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Hällingsåfallet

Vägbeskrivning

Hällingsåfallet är ett vattenfall längs Vildmarksvägen. Fallet är 42 meter högt och skapas då Hällingsån forsar ner i en djup 800 meter lång kanjon. Den djupa klyftan är troligen en sprickzon i skifferberget som vidgats under den senaste istidens avsmältning för ca 9000 år sedan.

Mellan de branta och över 50 meter höga klippväggarna finns en ständig vattendimma. Den fuktiga miljön har gett upphov till en särpräglad moss- och lavflora.

Över vattenfallet finns en bro så att fallet går att se från båda sidorna av Hällingsån. Nedströms finns flera fina utsiktsplats mot fallet, men var försiktig åtminstone två person har omkommit på platsen.

Foto av Hällingsåfallet