• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Jans kammare

Vägbeskrivning

Läge: 9 km VNV om Emmaboda och NO om gården Gröndal ligger en plats kallad Jans kammare. Namnet och ett R är utsatt på ekonomiska kartan.

Beskrivning: På platsen finns ett flertal block, upp till 4 m höga. Området har geomsökts noga utan att någon grotta har hittats. Enligt traditionen skall det dock finnas gångar och kammare här, numera tilltäppta.
Sägner, kulturhistoria etc: En man vid namn Jan lär ha bott här i 7 års tid någon gång mellan 1750 och 1800, på flykt undan rättvisan. Trätallrikar och redskap för skomakeri ska ha hittats på platsen. Jans kammare påstås vara förebilden för flera av de i Wilhelm Mobergs böcker förekommande grotor och jordhålor i vilka människor bott.