• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Kanslikojan

Vägbeskrivning

Kanslikojan är en övernattningsstuga som ligger längs Skogscykelleden. Jockfalls kojor är en plats för friluftsliv med historiska skogsarbetar- och flottarkojor. Kanslikojan är en av flera stugor som finns i området.

Jockfalls kojor har flera cykelstigar som byggdes på 1920 eller 1930-talet av Domänverket. Vissa cykelstigar anlades som en form av nödhjälpsarbete av arbetslöshetskommissionen under mellankrigsperiodens krisår på orter med hög arbetslöshet⁴.