• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Kastagropen

Vägbeskrivning

Kastagropen ligger i det nordöstra hörnet av Skåne och är en 900 meter lång ravin. Ravinen är mellan 25 och 40 meter bred och har 10 till 20 meter höga bergssidor. På västra sidan finns rasbranter av sten och stora block. Ett av dessa kallas Predikstolen. Detta utgörs av ett klipputsprång som är 6 meter högt och 7 meter brett.

Enligt sägnen så har ravinen bildats då två jättar tävlade om en jättekvinna. Den som först var färdig med grävningen skulle få kvinnan till gemål. Kvinnan var listig och uppehöll den som hon inte ville ha genom att vänslas och "lusa" honom. En plats vid ravinen kallas än idag "Lusatorget".

Enligt en anna berättelse var ravinen tillhåll för snapphanarna under Lille Mats ledning. När han talade till sina krigare stod han på blocket, som nu kallas Predikstolen.

Predikstolen is Kastagropen