• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Kolarkojan i Hästingsflotten

Vägbeskrivning

Kolarkojan i Hästingsflotten är en övernattningsstuga som ligger i Hästingsflottens naturreservat. Hästingsflottens naturreservat är ett vidsträckt myrområde som är skyddat tack vare att det är opåverkat av dikning. Själva "flotten" är det inte vare sig lätt att komma ut till eller att vandra på. Däremot finns en fin vandringsled på Hästingsåsen, varifrån man har fin utsikt över myren. Kolarkojan i Hästingsflotten bjuder inte bara på en historisk tillbakablick utan också på ett äventyr med möjlighet till övernattning.