• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lilla Förvar

Vägbeskrivning

Lilla Förvar är en grotta som ligger på Stora Karlsö. Grottan är ungefär 12 meter djup och två meter bred. I grottan har arkeologer hittat ett 60 cm tjock kulturlager som tyder på att grottan varit bebodd. Man ska även hittat kermikfragment som kan vara så gamla som järnåldern.

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!