• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lilla Stolan

Vägbeskrivning

Lilla Stolan är resterna av en gruva där ett försök gjordes i början av 1900-talet att bryta kolm för att fram ställa uran och radium. Våren 1909 bildades AB Kolm för syftet. Parallellt var tanken också att ett kalkbruk skulle drivas.

Tyvärr visades det sig att metoden för att utvinna radium inte var tillförlitlig och dessutom visades sig Kolmen ha lägre radiumhalt än först beräknats. Detta resulterade i att redan 1911 upphörde verksamheten.

Om man följer vandringsleden rakt fram från parkering så leder den fram till den labyrint av gruvgångar som finns kvar.

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!
Lilla Stolan
Lilla Stolan
Lilla Stolan