• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Linsöstugan

Vägbeskrivning

Linsöstugan är en övernattningsstuga som ligger i Naturreservat Nötön-Åråsviken. Naturreservatet är beläget i Värmland och är känt för sitt ändmoränlandskap och sällsynta arter som är kopplade till både ädellövskogen och till ett gammalt jordbrukslandskap. I området finns det flera vandringsleder där man kan uppleva den vackra naturen och se olika fågelarter, såsom rördrom, småfläckig sumphöna, vattenrall och rörhöna.