• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lönegårdsberget

Vägbeskrivning

Lönegårdsberget nordväst om Jönköping sägs varit en ättestupa. Klippan är nästan 60 meter hög och finns omnämnd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från mitten på 1800-talet som en ättestupa.

”Till åminnelse är denna sten rest af R. E. R. Invid landsvägen midt för Strand står en milsten från Carl XLs eller Carl XIIs tid. På Lönneberget å Hulsingstorps egor finnes en brådstörtning mot Räflingesjön af omkring 190 fots höjd, hvilken säges fordom varit en ättestupa.”