• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lundaberget

Vägbeskrivning

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I "Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige" från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.”

Följande berättas om klippan i "Anteckningar om svenska qvinnor" från 1864: ”Stake, Karin. I Hakarps socken i Småland finnes, vid Lunnaberget, en ättestupa, ofvanpå hvilken en häll ligger. Utför denna ättestupa, berättar sägnen, har fru Stake låtit i spiktunna nedrulla en dömd ”undersåte”. Då hon stod lik, kom Lucifer och dansade med henne. Då liket fördes öfver Dummemåsse till familjgrafven, ropade en röst till kusken: ”Släpp tömmarne! Låt gå!” Han släppte och föll i förskräckelsen ned från likvagnen. Både hästar, vagn och lik försvunno då i måssen.”