• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lysegårdens vattenfall

Vägbeskrivning

Lysegårdens vattenfall, som är beläget i ett naturreservat norr om Kungälv, utmärker sig som ett av Sveriges högsta med en fallhöjd på ungefär 35 meter. Det dramatiska vattenfallet skapas av Vallerån som rinner ner längs Örnekulans sydsida, vilket blir en naturskön höjdpunkt i reservatet på 29 hektar. Landskapet runtomkring domineras av ädellövskogar, speciellt i Varpedalen, och kännetecknas av en rik flora med mossor och svampar. Under vattenfallet breder Vallerån ut sig i slingrande meandrar på sin väg österut mot Göta älv, omgivet av en frodig ravinskog. Denna del av området lockar med sin kombination av storslagna vyer och biologisk mångfald.

Historien om Lysegården, där vattenfallet finns, är djupt rotad ända tillbaka till 1300-talet. Gården, som var betydelsefull redan under 1500-talet, ödelades under Erik XIV:s nordiska sjuårskrig men återuppbyggdes senare för att fortsätta spela en central roll i regionens agrara och fiskerelaterade näringar. Under 1800-talet markerade uppförandet av en kvarn vid vattenfallet början på en ny era, då kvarnen blev Bohusläns största och mest avancerade.