• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nickbostugan

Vägbeskrivning

Nickbostugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Här finns det ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Nickbostugan har en kamin och två väggfasta britsar, varav en är lite bredare. En överslaf med stege och fallskydd. Utanför finns eldstad, vedförråd och torrtoalett.