• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Norra Nybergsfältet 2

Vägbeskrivning

Troligtvis inte en stoll utan en horisontell gruva.

Norra Nybergsfältet 2 (NGW11090) på koordinat 6673383/518800 är en förekomst i nedre kanten av en mindre höjd. Brytningen har pågått i en 8 m bred och 4 m hög front mot öster, vilken brutits åtminstone 10 m i östnordöstlig riktning. Det skarnförande svartmalmslagret, som är ett par meter brett, stupar 35° mot östnordöst. I kanterna mot den omgivande metavulkaniten, som oftast är grå
men även ibland rödtonad, finns ställvis pyrit i små mängder medan mineralet inte påträffats i varpen. Brytningsdjupet är obekant beroende på att gruvans djupare delar är vattenfyllda. Ungefär 20 m mot öster och högre upp i sluttningen finns en 5×2 m stor, vattenfylld gruva, även den med obekant djup till följd av vatten.