• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Norrgruvorna

Vägbeskrivning

Norrgruvorna består idag av ett östra område med tre ganska stora dagbrott och ett västra område med fyra gruvgångar in till underjordiska gruvrum och orter. Mellan dessa två gruvdriftsområden finns en kvarstående gruvstuga och bebyggelselämningar med husgrunder.

Inne i ett av gruvrummen finns en mycket välbevarad gruvsmedja ässja, en stenvall som avgränsning inåt.

Verksamheten på platsen har trolig börjat redan på 1600-talet och pågått fram till någon gång under slutet på 1800-talet.

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!