• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Ola Sonas grotta

Vägbeskrivning

Ola Sonas grotta ligger i Husberget utan för Bromåla i Blekinge. Grottan är ca 15 meter djup. En smal spricka i berget utgör öppningen, där innanför finns ett litet rum. Det finns även några mindre krypbara gångar.

Berättelsen om Ola Sona Sunesson

Kring Ola Sonas grotta finns många berättelser. När historien utspelar sig är oklart, kanske under 1600-talet och i så fall hade Blekinge blivit svenskt, men det är oklart så kan vara under dansk tid.

Det sägs att Ola Sona Sunesson var bonde i Bromåla. Under denna tid pressade bönderna på skatter. Historien börjar med att Ola Sona ser två (eller tre) fogdar närma sig han gård för att kräva skatt. Han tog sin yxa, en så kallad bergsmansyxa och mötte fogdarna. En ordväxling uppstod som slutade med att Ola Sona dräpte fogdarna.

Ola Sona var nu fredlös, han tog som tillflykt till Husberget, för där visste han att trollen bodde och inga människor vågade komma nära. Där räknade han med att kunna hålla sig undan i sju år som fredlös, för kunde han hålla sig undan i sju år skulle han slippa straff. Han tog med sig vad han behövde för att jaga och fiska. Enligt sägnen ska han ha haft två flintlåsgevär och ett träskrin för kulor och krut.

När Ola Sona knackade på hos trollen blev han först inte insläppt, solen stod för högt på himlen och trollen tordes inte öppna. Så småningom fick han iallafall komma in i det yttre bergrummet. Trollen undrade vad han ville och Ola Sona förklarade att han vill stanna i berget i sju år. Trollen hade en överläggning och beslutade att Ola Sona kunde få bo i "Förstugan" om han uppfyllde vissa villkor.

Han skulle varken vara klädd eller oklädd, skodd eller oskodd, kammad eller okammad, klippt eller oklippt, tvättad eller otvättade.

Enligt sägnen löste han detta genom att göra allt på halva kroppen, går med ett byxben, en sko osv. Och så fick han bo i "Förstugan".

Efter de sju åren gått så kunde Ola Sona återvända hem till sin gård. Enligt traditionen levde dock inte Ola Sona många år efter sin hemkomst från grottan.

Taket rasade ner

Det berättas att efter en rävjakt på 1930-talet så smet räven i grottan. Jägarna bestämde sig för att spränga ut räven. Skottet sattes i "Förstugan" och det blev ett väldigt dån och rök välde ut genom den smala ingångssprickan. Men taket hade rasat in och blockerade nu ingången till "Salen" där en gång trollen sägs ha bott, medan Ola Sona bodde i "Förstugan". Inne i "Salen" ska finnas att stort stenblock som ser ut som ett bord och kring blocket sex-sju stora stenar lämpliga att sitta på.

Det berättas att efter en rävjakt på 1930-talet så smet räven i grottan. Jägarna bestämde sig för att spränga ut räven. Skottet sattes i "Förstugan" och det blev ett väldigt dån och rök välde ut genom den smala ingångssprickan. Men taket hade rasat in och blockerade nu ingången till "Salen" där en gång trollen sägs ha bott, medan Ola Sona bodde i "Förstugan". Inne i "Salen" ska finnas att stort stenblock som ser ut som ett bord och kring blocket sex-sju stora stenar lämpliga att sitta på.

Trollmedicin av stålet

Det sägs att mordet på fogdarna skedde på en söndag och att yxan som använts vid mordet då blev mycket värd i kampen mot trolldom och sjukdom.

Det sägs att man kunde skrapa flagor från yxan eller filspån från eggen att använda till medicin. Det ska också ha varit bra hjälp mot Skärva (engelska sjukan) och fallande sot (epilepsi) om man kunde dricka genom skafthålet, då blev man ofelbart frisk.

Lämningar

Vad som är sant av sägnerna är förstås svårt att säga, men det sägs finnas lämningar kvar av Ola Sona. Skrinet som Ola Sona hade med sig in i grottan sägs finnas kvar och du kan läsa och höra mer om det här i ett inslag från P4 Blekinge.

Ola Sona yxa sägs också finnas kvar på museum i Stockholm. Nationalmuseum, Nordiska Museet och Statens kriminalhistoriska museum nämns.

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!
Husberget där Ola Sonas grotta ligger
Utsikten innefrån Ola Sonas grotta
Förstugan i Ola Sonas grotta
Ingången till Ola Sonas grotta