• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Peder Gyltas grotta

Vägbeskrivning

Peder Gyltas grotta är en grotta i Frufällan strax nordost om Borås. Grottan är ungefär 7 meter djup och 6 meter bred.

Om grottan berättas att den där vägen kom en vacker junidag år 1263 tvenne vandrare höljda i vida pilgrimskåpor, vilkas nedfällda kapuschonger skylde deras ansikten. De gick med långsamma steg uppför branten. Det var den unge riddaren Peder Gylta och hans sköna Katarina. De var på flykt undan mäktiga fiender. Den väl skyddade grottan skulle för en tid bli deras bostad. Det är kallt och ruggigt i grottan och trivsammare hem kunde man tänka sig. Det var bättre förr innan ett bergras möblerade om och nästan helt fyllde igen den. Tidigare sträckte sig grottan djupt in i berget och var på tre sidor omgiven av lodräta släta väggar och en stor granithäll bildade tak. På ett ställe i taket fanns en ränna som släppte in lite ljus och där kunde även röken från elden finna sin väg ut.

Peder Gylta, herre till Påtorp, hade dödat den maktfullkomlige Bengt Månsson Liljehöök sedan denne rövat bort och försökt våldföra sig på Peders älskade Katarina. Peder hade även satt en dödande pil i Månssons handgångare, den lömske munken Anselmo, just när han höll mässa i Fristads kyrka. Peder blev då förklarad fredlös och måste fly. Så småningom upptäcktes de i sitt gömställe och försökte därför fly i en liten båt över Öresjö. Det blåste upp och båten tog in vatten och förföljarna närmade sig allt mer. Jakten slutade med att den fredlöse Peder och hans brud Katarina kastade sig i vågorna som, bredde en svepduk av skum över deras grav."

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!