• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Penåsabäckens underjordiska lopp

Vägbeskrivning

Penåsabäcken lär ha ett underjordiskt lopp ungefär vid koordinatangivelsen. Utgå från körvägen 300 m S om Hulterstads kyrka. Följ den ca 2 km, sedan kompassgång.