• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Prostkvarnsfallet

Vägbeskrivning

Prostkvarnsfallet är fem meter högt vattenfall i Jönköping. Fallet ligger i Dunkehallaån. Sitt namn har fallet fått från en kvarn som låg här på 1600 och 1700-talet som var löneförmån för kyrkoherden i Kristine kyrka.

Här har senare legat en fabrik som tillverkade tallbarrsolja och en leksaksfabrik. Men allt är idag bort och man kan bara se delar av grunderna och resterna av gamla trädgårdar.

Längs ån går en vandringsled och följer den ner mot Dunkahallafallet så passerar man flera små fall och forsar.

Foto av Prostkvarnsfallet