• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Rigåsen

Vägbeskrivning

Rigåsen är en stuga där det går att övernatta och ligger i Rigåsens naturreservat. Rigåsens naturreservat är ett 10 hektar stort område som är naturskyddat sedan 1982. Reservatet omfattar slåtterängar, gårdstun och andra inägor som hört till gården Rigåsen.

Trots att Rigåsen ligger i en del av länet som annars har ganska få växtarter så finns det vanligt förekommande växter här som ängsskallra, daggkåpor, vårbrodd och skogskovall. Ängsarter som dvärglummer, gulmåra, åkervädd, blåsuga, kattfot, slåtterfibbla, blåklocka, prästkrage och vanlig låsbräken trivs också i denna magra miljö.

Djupt inne i Medelpads skogar grundades någon gång under 1700-talet det högt belägna nybygget Rigåsen. Här levde människor ända in på 1940-talet. Som besökare kan du njuta av blomsterprakten och tystnaden. Vissa av byggnaderna är bevarade och står öppna för besökare. I bagarstugan med kamin går det att övernatta.