• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Risön

Vägbeskrivning

Risön är en gård som ligger i Florarnas naturreservat, där det finns en öppen raststuga. Från 1600-talet och framåt bedrevs det under århundraden lantbruk, skogsbruk och djurhållning här. Idag ägs gården av staten och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger.