• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Rödmyranstugan

Vägbeskrivning

Rödmyranstugan är en övernattningsstuga med kamin som ligger i Kålhuvudets naturreservat. Kålhuvudets naturreservat är ett av Västernorrlands läns intressantaste naturskogsobjekt.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet. Området är högt beläget och topplatån ligger på 510 meter över havet. Den vanligaste typen av skog är en gles, relativt grov och högvuxen granskog av höghöjdstyp.