• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Schaktgrottan

Vägbeskrivning

Schaktgrottan ligger nordväst om Hemavan på Rödingsfjället. Grottan ligger i botten på en dolin, dvs en fördjupning som skapat då ett underjordiskt hålrum rasat in. Ett 5 meter djup schakt leder till en liten sal. Totalt har grottan en längd av 10 meter.

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!