• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Sme-lasses kammare

Vägbeskrivning

Grottan ligger 3.5 km O om Skruv, strax nedanför sockengränsen vid Gåsamåla. (Detta tips visar likheter med tips 3131, Jans kammare. Koordinaterna för Rnr 1674 ändrade av LGJ från 6276000 (+/- 1000) Y: 1482000 (+/- 1000) till 6283000/1476000 som passar mycket bättre med lägesbeskrivningen. Observera att siffrorna 82/83 och 76 nu har bytt plats i X-Y-koordinaterna. Troligen misstag från början) Det finns ett "Smedberg" utsatt på ekonomiska kartan ungefär vid 6282060/1476440.