• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Snuvestuan

Vägbeskrivning

Snuvestuan ligger strax öster om Söderåsens nationalpark och är en grotta som är ungefär tre gånger tre meter. Grottan ligger i en lodrät klippvägg och i grottan finns sittplatser och en eldstad.

Enligt en upplysningstavla vid landsvägen står att grottan bebotts av människor under forntiden, men detta finns inga belägg för.

Det finns risker med att besöka en grotta, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Foto av Snuvestuan