• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Storbergets raststuga

Vägbeskrivning

Storbergets raststuga är en stuga där det går att ta en rast och ligger i Storbergets naturreservat. Storbergets naturreservat ligger 6 kilometer sydväst om Sörforsa och omfattar 182 hektar varav 181 hektar är landareal och 1 hektar vatten. Berget ligger på gränsen mellan bergkullterrängen i väster och det flacka kustlandskapet i öster.

De 50–100 meter höga lodväggarna i norr utgör därför ett dominerande inslag i landskapsbilden. Från Storbergets topp på 430 meter över havet är utsikten milsvid. Skogen på berget är naturskogsartad med bland annat den sällsynta laven långskägg.