• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Sundre kastal

Vägbeskrivning

Nordost om Sundre kyrka finns ett runt försvarstorn (en så kallad kastal) från tidig medeltid bevarat. Den är 15 meter i diameter och 13 meter hög och är uppbyggd av huggna sandstenar. I nordost, cirka 6 meter ovan marknivå, är en rundbågig portal, troligen den ursprungliga ingången. På kastalens övre del är 6-7 skottgluggar bevarade.