• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Svensbo

Vägbeskrivning

Svensbo är en övernattningsstuga som ligger vid Skullebo naturreservat. Skullebo naturreservat ligger i södra delen av Linköpings kommun och består av värdefulla kärr och gammal skog. I kärren finns det gott om ovanliga mossor som käppkrokmossa, olika skorpionmossor och stor skedmossa. Här växer även orkidéerna ängsnycklar och korallrot.