• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Västanåfallet

Vägbeskrivning

Västanåfallet, en imponerande naturskönhet belägen i Härnösands kommun, Ångermanland. Vattnet från Eksjön, belägen ungefär 4 km uppströms, flödar genom Eksjöån och störtar nedför en brant bergssida, vilket skapar Västanåfallet. Särskilt under vårens högvatten blir fallet en mäktig syn då vattnet bildar en vit, brusande "vägg" utför klipporna. Med en höjd på 68 meter, enligt Lantmäteriets lidarkartor, har Västanåfallet varit ett populärt utflyktsmål genom tiderna och spelat en central roll i områdets utnämning till naturreservat.

Det omkringliggande området, präglat av en rik bruksmiljö, bär spår av hur vattnets kraft historiskt utnyttjats för vattenkraft under järnbrukets tid, vilket var avgörande för brukets etablering. Idag utgör Västanåfallet med dess brusande vatten, de bevarade minnena från brukstiden och den omgivande naturen en perfekt plats för rekreation och naturupplevelser.

Dalgången Mjällådalen, där Västanåfallet är beläget, har formats genom tusentals år, från tiden då den senaste istiden smälte och lämnade efter sig djupa lager av sten, grus, sand, och lera. Denna geologiskt intressanta dal, som nu är klassad som riksintresse för sina geologiska formationer samt den rika biologiska mångfalden, blev delvis naturreservat 2022. Med tillgång till vandringsleder och rastplatser erbjuder reservatet en tillgång till områdets unika natur och historia för både lokalbefolkning och besökare.