• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Västra Tunhems gruvor

Vägbeskrivning

Västra Tunhems gruvor är rester från att man under andra delen av 1700-talet började bränna kalk längs Hunnebergsbranten. Verksamheten pågick fram tills att den sista kalkugnen revs ut 1950.

Kalken hämtades ur ett cirka 25 meter tjock lager av Alunskiffer i Hunnebergsbranten. Resterna kan ses idag som en lång rad gruvor längs branten. Enklast ser man detta på platsen dit kartan visar, där gruvöppningarna ligger precis vid vägen. Men den som letar vidare i branten kan hitta fler och större gruvor.

Vissa av gruvorna är stora och ljusa medans andra är små, trånga, mörka och blöta gångar. Längs hela Hunnebergsbranten finns också lämningar efter kalkugnarna som användes för att bränna kalken.

Obs! Det avråds starkt från att gå in i dessa gruvor, dels är rasrisken mycket stor och dels är Alunskiffret rikt på uran och radonhalten är hög i gruvorna, vilket kan vara en stor hälsorisk!

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, gör du ett besök är det på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Foto av Västra Tunhems gruvor